Klient: KoukejTeď
Realizace: leden 2017 - březen 2018
Webové stránky: https://koukejted.cz
Popis:

Vývoj backend systému pro sledování filmů. Celý systém musel být robustní proti jakémukoliv selhání a zároveň musel být velice svižný. Z tohoto důvodu se zvolila kombinace Javy a PHP přičemž složitější požadavky zpracovávala Java.

Dodané služby:
  • PHP
  • Java
  • Nette
  • RabbitMQ

Máte nápad na webovou aplikaci?

Využijte mé zkušenosti v oboru a také z provozu vlastní aplikace

Kontaktujte mě