Zpracování osobních údajů

Úvod

Webová prezentace dostupná pod adresou https://filipsedivy.cz patří podnikajícímu subjektu Filipu Šedivému, se sídlem Hledíková 3008/2, PSČ 106 00 Praha 10 (dále jen „Podnikající subjekt“). Servery na kterém běží webová prezentace jsou umístěné v České republice.

Shromažďování, používání, zpřístupňování osobních údajů

Webové stránky https://filipsedivy.cz je možné navštívit bez jakékoliv registrace. O návštěvnících žádné osobní údaje neshromažďuji. Výjimku představují pouze krátké textové soubory vytvářené webovým serverem, které se v počítači návštěvníka ukládají prostřednictvím prohlížeče, tedy tzv. cookies.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Podnikající subjekt cíleně neshromažďuje o uživatelích webových stránek zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).

Využité technologie třetí strany
  • Google Tag Manager
  • Google Analytics
  • Google Ads
  • Facebook Pixel
  • Sklik
  • Disqus

Tyto technologie jsou využité pro sledování návštěvnosti, přesné cílení reklamy, remarketing a nebo retargeting. Data z těchto systému jsou poté využívány pro lepší zacílení reklamy a dále pro lepší pochopení uživatele.