Klient: Kimazu s.r.o.
Realizace: únor - duben 2019
Webové stránky: https://www.kimazu.cz
Popis:

Majitel společnosti Kimazu s.r.o. přišel ze mnou s dotazem, zda by bylo možné automatizovat cenotvrobu od dodavatele. Automatizovaná cenotvorba zejména zahrnovala aplikování vlastních slev a marží. Dále aplikace musela umět pracovat s několika různými dodavateli s tím že každý dodavatel má jiný formát dat.

Celý tento proces cenotvorby se musí aktualizovat několikrát za den a musí být robustní vůči výpadku. Zvolená infrastruktura která byla použita za účelem rychlého odbavení požadavků byla nastavena tak aby cena byla úměrná využití. Tedy konečná cena byla přijatá a vývoj mohl být započat.

Celý vývoj aplikace není u konce, a aplikace se dále vyvíjí do které se vkládají další užitečné funkce které minimalizují zejména procesní chyby a také ruční práci. V aktuální chvilce práce která se v minulosti odbavovala desítky hodin nyní aplikace dokáže celý proces odbavit za několik desítek minut.

Naprosto s klidem se dá povědět, že tato spolupráce ušetřila několikanásobně lidský čas který může být věnovat aktivitám které dále rozšiřují firmu.

Dodané služby:
  • vývoj aplikace
  • informační systém
  • automatizovaná cenotvorba
  • Kimazu s.r.o. obrázek č. 1
  • Kimazu s.r.o. obrázek č. 2

Máte nápad na webovou aplikaci?

Využijte mé zkušenosti v oboru a také z provozu vlastní aplikace

Kontaktujte mě